ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ေအာက္ပါပံုစံလႊာကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ျပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏို္င္ပါသည္။(အခ်က္အားလံုးျဖည့္ပါရန္။)


အမည္:
ဖုန္းနံပါတ္:
အီးေမးလ္လိပ္စာ:
ေပးပို႔လိုေသာသတင္းစကား:


COPYRIGHT © 2013 Seikosha Myanmar Co., Ltd. | All rights reserved.
125, 2nd floor, 40street, Lower block, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.    Tel: 09-4210-8120        URL: http://www.sks-mm.com/
Web Design : Myanmar web design (Myanmar rent a car Myanmar real estate language exchange )