ကုမၸဏီ၏တည္ေနရာNo.2, Zagawa Condo(Room 8/B, 7th Floor), 16th Ward, Yankin Township, Yangon


        

ကုမၸဏီ၏တည္ေနရာ


ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ

ကားျဖင့္ မိနစ္၃၀ခန္႔ဟူေသာ အဆင္ေျပလွသည့္ေနရာ။

COPYRIGHT © 2013 Seikosha Myanmar Co., Ltd. | All rights reserved.
125, 2nd floor, 40street, Lower block, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.    Tel: 09-4210-8120        URL: http://www.sks-mm.com/
Web Design : Myanmar web design (Myanmar rent a car Myanmar real estate language exchange )