ကုမၸဏီအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


ကုမၸဏီအမည္ SEIKOSHA MYANMAR CO.,LTD
ကိုယ္စားလွယ္တာဝန္ခံ President Aung Than Oo
တည္ေနရာ No.2, Zagawa Condo(Room 8/B, 7th Floor), 16th Ward, Yankin Township, Yangon
ဖုန္းနံပါတ္ TEL: 09-4210-8120
မတည္ေငြ US$ 71,500
ကုမၸဏီေနာက္ခံ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ SEIKOSHA CO., LTD ႏွင့္ ဦးေအာင္သန္းဦးတို႔၏JVကုမၸဏီျဖစ္သည့္ SEIKOSHA MYANMAR CO., LTD.ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၄ခုႏွစ္ဇႏၷဝါရီလ ၂၁၅၀၀ US$ အရင္းေဆာင္း
အသံုျပဳသည့္ဘဏ္ CB BANK, KBZ BANK
လုပ္ငန္းမ်ား၊၊ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ၾကီးမ်ားငွားရမ္းျခင္း
ျမိဳ႕ေတာ္အဆင့္ ေၾကာ္ျငာဘုတ္ၾကီးမ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊
အေဆာက္အဦးအတြင္းအျပင္ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ားဆိုင္ရာ အၾကံေပးျခင္း၊ ဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊
အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး၊ဆိုင္ရာအၾကံေပးျခင္း။
ဆက္ႏြယ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား Myanmar Japan Chamber of Commerce (JCCM)
လုပ္ငန္းလိုင္စင္ 307FC
ေမးလ္လိပ္စာ info@sks-mm.com

COPYRIGHT © 2013 Seikosha Myanmar Co., Ltd. | All rights reserved.
125, 2nd floor, 40street, Lower block, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar.    Tel: 09-4210-8120        URL: http://www.sks-mm.com/
Web Design : Myanmar web design (Myanmar rent a car Myanmar real estate language exchange )